OringenOnline Hjälp
Toolbar
Val av resultatlista/typ
Visa klass: Class Visa löparna i en klass. En klass väljs antingen i klasslistan eller genom att klicka på ett klassnamn i resultatlistan.
Visa land: Country Visa löparna från ett land. Ett land väljs antingen i listan eller genom att klicka på landsnamnet i resultatlistan.
Sök person: Search Person För att söka efter en löpare, skriv in hela eller en del av personens för och/eller efternamn i sökfältet och tryck sedan på sökknappen. För att se en löpares resultat för alla dagarna, klicka på löparens namn i resultatlistan.
Sök start nr: Search Start Number Du kan även söka efter en löpare via startnummer, ange löparens startnummer, eller en dela av det, i sökfältet och tryck på sökknappen.
Sök klubb: Search Club För att söka efter en klubb skriv in klubbens namn, eller en del av det, i sökfältet och tryck sedan på sökknappen. Du kan även visa löparna i en klubb genom att klicka på ett klubbnamn i resultatlistan.
Navigering och funktioner
Back Gå tillbaka till den förra listan som visades.
Val av etapp för resultatlistan.
Registrera och visa Min Sida. Här kan du skapa din egen resultatlista.
Öppna denna sida.
Klicka på pilarna för att flytta dig fram och tillbaka i listan.
Val av hur många rader som ska visas i listan.
I resultatlistan rödmarkeras de löpare som kommit i mål de senaste minuterna. Här väljer du hur länge en person kommer att vara markerad.
Här kan du välja att listan ska uppdateras automatiskt. Välj hur många sekunder det ska vara mellan uppdateringarna.
Klicka på länken för att uppdatera listan med de senaste resultaten.
Val av språk för sidan.
Man kan välja löpare, klasser, klubbar och land genom att klicka på dem i listan. Dessa klickbara fält är blå i listan.
Man kan även sortera listan genom att klicka på kolumnens rubrik.
Genom att hålla musen över vissa fält kan man få ytterligare information.
Alla löpare som inte gått i mål har kursiv stil och grå färg, i detta fall visas personens starttid i kolumnen måltid.